Egmond

Een paaltje dat de grens aangeeft tussen Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. De paal staat aan de Egmonderstraatweg. Op de paal is een tekst aangebracht:

Er is nog zo'n paal op het parkeerterrein achter het toegangsgebouw van de camping, Nollenweg 1. Ik heb die lopen zoeken, maar niet gevonden. Een foto van Maarten Koning laat zien dat hij open en bloot staat.... wellicht had ik een blackout, of er stond net een caravan voor geparkeerd.

Aan de voorzijde het wapen van Egmond, aan de achterzijde dat van Wimmenum en voor de duidelijkheid blijkbaar ook de tekst "WIMMENUM". De paal staat in een volkstuintje aan het Delverspad.

De tulppaal aan de Herenweg. Hij heeft maar één wapen, dus zal ook wel niet echt op de grens staan.

Paal aan de Vennewatersweg. J. Belonje schrijft over deze paal in 1951: "Juist in de knik en ten Noorden van de Vennewatersweg op de grens van de gemeente Heiloo en Egmond. Deze paal is aan de Westzijde voorzien van een schildje, waarop het wapen van Egmond, gekeperd van twaalf stukken en aan de Noordzijde versierd met een ovale verhevenheid, waarop het wapen van het geslacht van Foreest gesteld is: een schild, beladen met een dubbelgetande dwarsbalk, waarboven een helm, gedekt door een veelparelige kroon; met dekkleden in de stijl van Lodewijk XV en als helmteken het bekende, overdwars geplaatste ovaal, waarop het figuur uit het schild is herhaald. Beide wapens kunnen slechts betrekking hebben op Egmond: het gekeperde wapen is ongetwijfeld dat van de dorpen van die naam, dus van de drie „Egmonden”, althans van het baljuwschap en het wapen van Foreest moet dat van de toenmalige Heer van de drie Egmonden en Rinnegom, jr Hercules van Foreest (1738-1793) voorstellen, al voerde deze zijn wapen dan ook meestal vermeerderd met Egmond als hartschild. Dat de paal aan de zijde van Heiloo geen enkel kenteken droeg, is wel verwonderlijk, maar de oorsprong daarvan zal ook in dit geval wel weer in het een of ander (grens-) geschil te zoeken zijn! In het voorjaar van 1940 is zij afgebroken om vervolgens, in ijzeren banden gevat naar de Zuidelijke berm van de Vennewatersweg verplaatst te worden."