Schermerhorn

Oude banpaal aan de Oostdijk van het Schermereiland op de scheiding tussen Groot-Schermer en Schermerhorn.
De voorgestelde stenen paal, welke blijkens zijn versierde kop nog uit de XVIIIe eeuw dagtekenen moet, laat ons aan de √©ne zijde (die op de foto afgebeeld is) op het min of meer primitief uitgebeelde wapenschild de twee onder elkaar geplaatste dikke snoeken van Groot-Schermer zien, terwijl het wapen op de tegengestelde zijde de wroetende mol van Schermerhorn doet zien.
Deze oude grenspaal is de enige niet, die in ons Noorderkwartier te zien valt: het tegendeel is waar; er zijn er vele! Maar meestal staan zij op afgelegen plekjes of in vergeten hoekjes, waarom men ze gemakkelijk voorbij loopt zonder er enige acht op te slaan. Dit zal ook de oorzaak zijn, dat zij slechts zo zeldzaam in de lijsten van onze monumenten genoemd worden, ofschoon vooral de oudere en doorgaans meer karakteristieke onder deze objecten dat toch waarlijk niet verdienen.
Tekst van J. Belonje, 1951.