Schoorl

Deze paal stond vroeger bij Zijpersluis, maar is tegewoordig te vinden aan de weg langs de Hondsbossche zeewering.

Alkmaar


Deze paal staat op een druk punt in Alkmaar: de kruising van de Heilooër Tolweg en de Kennemerstraatweg. Op de zijkant van de paal een wat klungelig aangebrachte inscriptie: 1-10-1972. Dat zal wel de datum van de verplaatsing zijn. Verder op de pagina zie je die datum terugkomen in dit verband.

Egmond

Dit is 'de blauwe paal', zo heet hij in de volksmond. Deze paal geeft de grens (1903) aan tussen de voormalige gemeenten Egmond aan Zee en Egmond-Binnen (waartoe Egmond aan den Hoef behoorde). In 2019 is deze paal vijftien meter verplaatst, omdat de gemeente Bergen er vanuit de bevolking op gewezen was, dat de paal op de verkeerde plek stond. Hij is in 1980 gerestaureerd en na omzwervingen in 1991 teruggeplaatst. De paal hoort langer te zijn, maar hij is ooit doormidden gereden. De paal staat aan de Egmonderstraatweg. Op de paal is een tekst aangebracht:

Er is nog zo'n paal geweest op het parkeerterrein achter het toegangsgebouw van de camping, Nollenweg 1. Ik heb die lopen zoeken, maar niet gevonden. Het schijnt dat deze door de camping eigenaar is verwijderd en in de container is gegooid. Als dat zo is: schande!

Aan de voorzijde het wapen van Egmond, aan de achterzijde dat van Wimmenum en voor de duidelijkheid blijkbaar ook de tekst "WIMMENUM". De paal staat in een volkstuintje aan het Delverspad.

De tulp-paal aan de Herenweg richting Bakkum. Hij heeft maar één wapen.  Deze tulp-paal maakte onderdeel uit van een grenspalenproject (1995) waarbij lokale kunstenaars de kans kregen hun versie van een grenspaal te maken. Deze is van de hand van de kunstenares Marianne Snabilie. Er zijn nog meer van deze palen, het kunstwerk van Andrez aan de Zeeweg naar Heiloo en het kunstwerk van Huug Zentveld aan de Herenweg richting Bergen. De grenspaal van Hafre, die langs de Hoeverweg stond is weggehaald en staat nu naast museumhoeve Overslot in Egmond aan den Hoef.
.

Paal aan de Vennewatersweg. J. Belonje schrijft over deze paal in 1951: "Juist in de knik en ten Noorden van de Vennewatersweg op de grens van de gemeente Heiloo en Egmond. Deze paal is aan de Westzijde voorzien van een schildje, waarop het wapen van Egmond, gekeperd van twaalf stukken en aan de Noordzijde versierd met een ovale verhevenheid, waarop het wapen van het geslacht van Foreest gesteld is: een schild, beladen met een dubbelgetande dwarsbalk, waarboven een helm, gedekt door een veelparelige kroon; met dekkleden in de stijl van Lodewijk XV en als helmteken het bekende, overdwars geplaatste ovaal, waarop het figuur uit het schild is herhaald. Beide wapens kunnen slechts betrekking hebben op Egmond: het gekeperde wapen is ongetwijfeld dat van de dorpen van die naam, dus van de drie „Egmonden”, althans van het baljuwschap en het wapen van Foreest moet dat van de toenmalige Heer van de drie Egmonden en Rinnegom, jr Hercules van Foreest (1738-1793) voorstellen, al voerde deze zijn wapen dan ook meestal vermeerderd met Egmond als hartschild. Dat de paal aan de zijde van Heiloo geen enkel kenteken droeg, is wel verwonderlijk, maar de oorsprong daarvan zal ook in dit geval wel weer in het een of ander (grens-) geschil te zoeken zijn! In het voorjaar van 1940 is zij afgebroken om vervolgens, in ijzeren banden gevat naar de Zuidelijke berm van de Vennewatersweg verplaatst te worden."

Akersloot

De paal is te vinden aan het eind van de Fielkerweg. Tekst op de paal: AKERSLOOT en UYTGEEST.

Deze paal is de afgebroken top van een hoge paal. Ooit gered doer een boer en meegenomen. Stond tot 2016 opgesteld in een privétuin aan de Boekel. Tekst op de paal: AKERSLOOT en HEYLOO. Ook in 2016: een herplaatsing van een paal aan de Boekelermeerweg, nier ver hiervandaan. Nog te fotograferen.
Deze paal is in 2020 herplaatst aan het fietspad naar Akersloot, kruising Kanaalweg. 


Limmen

Aan de Startingerweg. Tekst op de paal: LIMMEN en AKERSLOOT

Paal staat aan de Uitgeesterweg, niet ver van de kruising met de Startingerweg. Tekst op de paal: LIMMEN en UITGEEST

Tekst op de paal: L en HL, voor Limmen en Heiloo. Aan de Hogeweg. Er schijnt nog zo'n paal te zijn aan de Oosterzijweg bij nr.45, maar die heb ik nog niet kunnen vinden.
De letters HL van de Heiloo kant vormen één geheel.

Tegenover het Motel aan de Kennemerstraatweg. Tekst op de paal: LIMMEN en HEYLOO

Schermerhorn

Oude banpaal aan de Oostdijk van het Schermereiland op de scheiding tussen Groot-Schermer en Schermerhorn.
De voorgestelde stenen paal, welke blijkens zijn versierde kop nog uit de XVIIIe eeuw dagtekenen moet, laat ons aan de éne zijde (die op de foto afgebeeld is) op het min of meer primitief uitgebeelde wapenschild de twee onder elkaar geplaatste dikke snoeken van Groot-Schermer zien, terwijl het wapen op de tegengestelde zijde de wroetende mol van Schermerhorn doet zien.
Deze oude grenspaal is de enige niet, die in ons Noorderkwartier te zien valt: het tegendeel is waar; er zijn er vele! Maar meestal staan zij op afgelegen plekjes of in vergeten hoekjes, waarom men ze gemakkelijk voorbij loopt zonder er enige acht op te slaan. Dit zal ook de oorzaak zijn, dat zij slechts zo zeldzaam in de lijsten van onze monumenten genoemd worden, ofschoon vooral de oudere en doorgaans meer karakteristieke onder deze objecten dat toch waarlijk niet verdienen.
Tekst van J. Belonje, 1951.

Schoorl

Een betonnen paal met de inscriptie: SCHOORL / BERGEN. De paal staat aan de Westgrasdijk.

Heemskerk

Aan de Tolweg op de grens met Uitgeest. De grenspaal lijkt onthoofd te zijn.
Deze tweede paal, op de grens met Beverwijk aan het eind van de Hoogdorperweg, mist eveneens het bovenstuk. Er is nog te zien dat het ooit met een deuvel vast heeft gezeten, maar blijkbaar niet vast genoeg. De grenspaal top bestaat overigens nog en is ondertussen verhuisd naar het zuiden. Zie de betreffende pagina van Zuid Limburg.

Op de grens met Castricum, aan de Rijksstraatweg, de derde paal die onthoofd is...

En dan eindelijk deze paal, die tegenover de vorige paal staat, nog helemaal intact. Tekst op de paal: HEEMSKERK en CASTRICUM

Bergen

Deze paal staat aan de Bergseweg naar Alkmaar (rechts in de berm). Op de paal is later een tekst gebeiteld: "WEGENS GRENSWIJZIGING VERPLAATST 1 OKT. 1972"


Paal aan de Groeneweg. Identiek aan de vorige paal, inclusief de verplaatstings inscriptie. Beide dragen hebben het wapen van Alkmaar aan de ene kant en het wapen van Bergen aan de andere kant.
Duinweg. Deze paal en de 3 volgende palen zijn gewapend met Schoorl en Bergen.

Rechts naast de oprit van congreshotel Blooming.

Aan een paadje midden in het duingebied. De grens is hier ter plaatse te herkennen aan de borden die aangeven dat je in het Bergse duingebied komt (en moet betalen voor de toegang).

Op de Pirolavlakte. De paal is ernstig beschadigd door beschietingen in de oorlog.

Dan de eerste van vier palen die op de zuidgrens staan, vlak bij elkaar. Deze eerste paal staat bijna op de top van het eerste duin, vlak achter de huizen van de Herenweg. In lijn met de volgende twee palen.

Herenweg. Deze paal, de vorige en de twee volgende palen dragen de drie wassenaars van Wimmenum.
Banweg, op een veldje dat het Kapelweidje wordt genoemd.

Banweg, kruising Krommedijk.

De wapens op deze palen zijn aan een kant dat van Bergen; de andere kant respectievelijk Schoorl, Wimmenum en Alkmaar.